Amendamente buget

Amendamente Buget 2017-2018

Proiect de lege: Bugetul Ministerului CulturiiAnexa 3/27/28 c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şialte studii
Alocarea sumei de 500 mii lei pentru realizarea studiului istoric şi a etapelor I şi II conform HG 907/2016 (nota conceptuală, tema de proiectare, studiul de prefezabilitate / studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a Proiectului de punere în valoare a sitului arheologic „Cavoul Roman”.
Stadiu: Propunere respinsă de majoritate PSD-ALDE

Proiect de lege: Legea bugetului de stat pe anul 2018, Anexa 3/17/27 Ministerul Justiției
Suplimentarea programului „Consolidarea ANABI ca premisă pentru eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cu suma de 20.000 mii lei. Autor: Comisiile juridice ale celor două Camere ale Parlamentului și Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului din cadrul Senatului
Stadiu: Propunere respinsă de majoritatea PSD-ALDE

Proiect de lege: Anexa 3/24/02, Capitolul 84.01- Transporturi, Subcapitol 03- Transport rutier, Paragraf 01- Drumuri și poduri
Alocarea sumei de 500 mii leipentru realizarea etapelor I si II conform HG 907/2016 ( notaconceptuală, temă de proiectare, studiul deprefezabilitate/ studiul defezabilitate sau documentaţiade avizare a lucrărilor deintervenţii) a obiectivului deinvestitii ce vizeaza construireadrumului expres Bacău –Focșani – Brăila – Galați –Giurgiulești.
Stadiu: Propunere respinsă de majoritatea PSD-ALDE

Proiect de lege: Anexa 3/24/02, Capitolul 84.01- Transporturi, Subcapitol 03- Transport rutier, Paragraf 01- Drumuri și poduri
Alocarea sumei de 600 mii lei pentru realizarea etapelor I si II conform HG 907/2016 ( notaconceptuală, temă de proiectare, studiul deprefezabilitate/ studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor deintervenţii) a obiectivului de investitii ce vizeaza construirea sectorului de drum Focșani –Brăila – Giurgiulești a drumului expres Bacău – Focșani – Brăila – Galați – Giurgiulești.
Stadiu: Propunere respinsă de majoritatea PSD-ALDE

Proiect de lege: Anexa 3/24/02, Capitolul 84.01- Transporturi, Subcapitol 03- Transport rutier, Paragraf 01-Drumuri și poduri
Alocarea sumei de 600 mii lei pentru realizarea etapelor I si II conform HG 907/2016 ( nota conceptuală, temă de proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a obiectivului de investitii ce vizeaza construirea drumului expres Găești – Motivația: Investiția este necesară în scopul creșterii conectivității rutiere la nivelul teritoriului național/regional/zonal prin dezvoltarea unor infrastructuri majore de transport – drum expres Găești – Ploiești – Buzău – Brăila Optimizarea acestei conectări rutiere este necesară pentru Se propune respingerea amendamentului, întrucât: – Cheltuielile pentru studiile de fezabilitate se includ în cadrul programelor de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite în sumă globală în cadrul poziţiei C – „Alte cheltuieli de investiţii”, categoria „c) cheltuieli pentru elaborarea Nr. crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii – 123 – Ploiești – Buzău – Brăila
Stadiu: Propunere respinsă de majoritatea PSD-ALDE

Proiect de lege: Anexa 3/24/02, Capitolul 84.01- Transporturi, Subcapitol 03- Transport rutier, Paragraf 01- Drumuri și poduri
Alocarea sumei de 400 mii leipentru realizarea etapelor I si II conform HG 907/2016 ( notaconceptuală, temă deproiectare, studiul deprefezabilitate/ studiul defezabilitate sau documentaţiade avizare a lucrărilor deintervenţii) a obiectivului deinvestitii ce vizeaza construireasectorului de drum Buzău –Brăila a drumului expresGăești – Ploiești – Buzău –Brăila.
Stadiu: Propunere de finanțare respinsă de majoritatea PSD-ALDE

Proiect de lege: Anexa 3/24/02, Capitolul 84.01- Transporturi, Subcapitol 03- Transport rutier, Paragraf 01- Drumuri și poduri
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru realizarea etapelor I si II conform HG 907/2016 ( nota conceptuală, temă de proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a obiectivului de investitii ce vizeaza construirea unui drum expres Galați – Brăila – Slobozia – autostrada A2 Sursa de finanţare: Se diminuează bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la capitolul 50.01, titlul 51, articolul 02, alineatul 38, ”Programul Național de Dezvoltare Locală” cu suma de 200.000 mii lei.
Stadiu: propunere respinsă de majoritatea PSD-ALDE

Proiect de lege: Anexa 3/17/28 c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii
Alocarea sumei de 1000 mii lei pentru realizarea etapelor I si II conform HG 907/2016 (nota conceptuală, temă de proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a două obiective de investiţii ce vizează crearea a două penitenciare, construcţii noi sau transformarea/reabilitarea unor obiective existente(care au o alta destinaţie în prezent), cu o capacitate de aprox. 1500 de locuri fiecare.
Stadiu: propunere de finanțare respinsă de majoritatea PSD-ALDE

Proiect de lege: Anexa 3/17/28 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii
Alocarea sumei de 1000 mii lei pentru realizarea etapelor I și II conform HG 907/2016 (nota conceptuală, temă de proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a două obiective de investiţii ce vizează crearea a două penitenciare, construcţii noi sau transformarea/ reabilitarea unor obiective existente (care au o alta destinaţie în prezent), cu o capacitate de aprox. 1500 de locuri fiecare.
Stadiu: propunere de finanțare respinsă de majoritatea PSD-ALDE

Proiect de lege: Bugetul Min. Just. Anexa 3/17/28 c. Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii
Alocarea sumei de 700 mii lei pentru finalizarea etapei II şi realizarea etapelor III si IV conform HG 907/2016 (studiu de fezabilitate, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie , pentru investiția “Penitenciar 1000 locuri Berceni”, obiectiv al carui studiu de prefezabilitate a fost avizat pozitiv.
Stadiu: propunere de finanțare respinsă de majoritatea PSD-ALDE