Indicatori de performanță

2020-2022

Zona Metropolitană Galați înființată. Acord de cooperare semnat cu primarii localităților vecine. Strategia de Dezvoltare a Zonei Urbane Funcționale Galați finalizată.

Direcția de Fonduri Europene și Punctul de Contact Metropolitan al Investitorului înființate.

Bla

Înființarea a 15 Birouri de Contact ale Primăriei cu cetățeanul în cartierele municipiului.

Fonduri europene contractate sau în curs de accesare în valoare 1 miliard de euro.

Bla

Planul pentru sprijinirea antreprenorilor de a angaja tineri interni activat și peste 2.000 de tineri integrați în astfel de programe în firme gălățene.

Înființarea Call-center-ului galățeanului. Peste 50 de persoane cu dizabilități angajate în cadrul acestuia, în sistemul municipalității de telemuncă de la domiciliu.

Bla

Procedurile de transformare a rețelei de transport public local și de servicii/utilități publice locale în acoperire metropolitană, inițiate, iar contractele de finanțare a proiectelor în curs de finalizare.

Divizia Silvică din cadrul ADP Galați înființată și operațională. Reabilitarea spațiului verde al municipiului în curs de derulare.

Bla

Investiții private atrase în valoare de 50 de milioane de euro.

24 de întâlniri cu angajatorii, tinerii și reprezentanții furnizorilor de formare profesională.

Bla

Procedurile pentru digitalizarea Primăriei demarate.

Restructurarea Poliției Locale Galați. Creșterea efectivelor operative / patrulare / operare sisteme control și prevenție de la aproximativ 45% (în prezent) la 70%.

Bla

2022-2024

Transportul metropolitan implementat și operațional pe secvențele primare de exploatare.

Proiecte pentru extinderea rețelelor de utilități și servicii publice metropolitane depuse sau în curs de implementare. Sistemul de salubritate metropolitan, operațional.

Bla

Atingerea pragului de atragere a investițiilor private în valoare de cel puțin 150 milioane de euro în Galațiul Metropolitan.

Proiecte europene în valoare de 1,5 miliarde de euro depuse sau în derulare.

Bla

Extinderea planului pentru sprijinirea antreprenorilor de a angaja tineri interni, cu atingerea pragului de 5000 de tineri integrați ca interni.

15.000 de noi locuri de muncă create.

Bla

Încă 24 de întâlniri lunare cu angajatorii, tinerii și reprezentanții formatorilor profesionali.

Atingerea pragului de 5000 de arbori plantați cu balot și sistem de irigație.

Bla

Sistemul de supraveghere video al municipiului funcțional și gestionat de un departament de specialitate din cadrul Poliției Locale Galați. Reconversia și scăderea la 40 de ani a mediei de vârstă a efectivelor operative.

Primăria Digitală Galați funcțională.

Bla

Finanțarea Sistemului SMART CITY obținută. Proiect în curs de implementare.